Read Safahat by Mehmet Akif Ersoy Free Online


Ebook Safahat by Mehmet Akif Ersoy read! Book Title: Safahat
The author of the book: Mehmet Akif Ersoy
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 1.33 MB
Edition: Dergah Yayınları
Date of issue: August 2014
ISBN: No data
ISBN 13: No data
City - Country: No data
Loaded: 1679 times
Reader ratings: 4.3

Read full description of the books:Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyulâyı da er, geç, silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?
--o--
ey hatırasıyla kaldığım yâr; artık aramızda bir cihan var;
sen gökte safâ güzin-i didâr; ben yerde azâb içinde bîzâr.
--o--
zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;
gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!..
- boğamazsın ki!
- hiç olmazsa yanımdan koğarım.
üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
irticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?
--o--

"azmin neden bu kadar süreksiz
sen mi yoksa davan mı yüreksiz"
--o--

müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile...
âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!
kaç hakikî müslüman gördümse: hep makberdedir;
müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!
istemem dursun o pâyansız mefâhir bir yana...
gösterin ecdâda az çok benzeyen bir kan bana!
isterim sizlerde görmek ırkınızdan yâdigâr!
çok değil ancak! necip evlâda lâyık tek şiâr.
varsa şayet, söyleyin bir parçacık insâfınız:
böyle kansız mıydı – hâşâ – kahraman eslâfınız ?
böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdâsına?
benzeyip şîrâzesiz bir mushafın eczâsına,
hiç görülmüş müydü olsun kayd-ı vahdet târumâr?
böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar?
böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi?
böyle adet miydi, bî-pervâ, yemek insan leşi?
--o--

''ne gördün, şark'ı çok gezdin?'' diyorlar. gördüğüm: yer yer,
harap iller, serilmiş hanümanlar, başsız ümmetler;
yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar;
buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar;
bükülmüş beller; incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar;
düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar;
...
örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar;
ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar;
cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar;
'gaza' namıyla dindaş öldüren biçare dindaşlar;
ıpıssız aşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar;
emek mahrumu günler, fikr-i feda bilmez akşamlar!
--o--

felaketin başı, hiç şüphe yok, cehaletimiz;
bu derde çare bulunmaz -ne olsa- mektepsiz.
ne kürt elifbeyi sökmüş, ne türk okur, ne arap;
ne çerkes'in, ne laz'ın var bakın, elinde kitap!
hülasa milletin efradı bilgiden mahrum.
unutmayın şunu lakin: zaman: zaman-ı ulûm!
--o--

ey koca şark, ey ebedi meskenet!
sen de kımıldanmaya bir niyet et!
korkuyorum, garb'ın elinden yarın,
kalmayacak çekmediğin mel'anet!
--o--

ey cemaat, uyanın, elverir artık uyku!
yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu?
düşmeden pençesinin altına istikbalin,
biliniz kadrini hürriyetin, istiklalin.
--o--

ne hükmü var ki esasen yalancı dünyanın?
ölürse yan gelecek cennetinde mevla'nın
fena kuruntu değil! ben derim, sorulsa bana:
kabul ederse cehennem ne mutlu amca, sana!
...
cihanın aslı yoktur, çünkü fanidir, diyen sersem
nedir dünyaya gelmekten garaz, gitmek midir ancak?
çalış, dünyada insan ol, elindeyken henüz dünya
öbür dünyada insanlık değilmiş yağma, gördün ya!
...
dilinden ahiret hiç düşmüyor ey müslüman, lakin
onun hakkında âtıl bir heves mahsülü idrakin.
--o--

lafzı muhkem yalnız, anlaşılan, kuran'ın;
çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın;
ya açar nazm-ı celil'in, bakarız yaprağına;
yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
inmemiştir hele kur'an, bunu hakkıyla bilin;
ne mezarlıklarda okunmak, ne de fal bakmak için!
--o--

bırak çalışmayı emr et oturduğun yerden,
yorulma, öyle ya, mevla ecir-i hasın iken!
yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,
birer birer oku tekmil edince defterini;
bütün o işleri rabbim görür: vazifesidir...
yükün hafifledi... sen şimdi doğru kahveye gir!
...
huda vekil-i umurun değil mi? keyfine bak!
...
hüda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu hudâ
utanmadan da tevekkül diyor bu cür'ete... ha!
--o--

'korkusuz' şiirinde tanrı'ya sitem:
yâ râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!
nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun!
'yandık' diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun!
mademki ey adl-i ilahi yakacaktın...
yaksaydın a mel'unları... tuttun bizi yaktın!
ağzım kurusun... yok musun ey adl-i ilahi!
--o--

ne müslümanlığıdır, anlamam ki, yaptığınız?
çıkar yol olmayacak, korkarım, bu saptığınız!
görünce fesli atılmak, tasarlayıp bıçağı;
görünce şapkalı, sinmek, değiştirip sokağı;
gönüller ayrı olmuş, sineler bir olsa bile...
nifak alameti bunlar, kuzum, tamamiyle.
--o--

bana anlat bakayım şimdi: şu biçare ocak,
zorbalar saltanatından ne zaman kurtulacak?
hiç bu mantıkla, a divane, hükümet mi yürür?
bir cemaat ki erenler işi yumrukla görür,
kafa bitmiş demek artık, çekiver kuyruğunu!
kuvvetin hakkı mıdır enselemek bulduğunu?
bize, asım, ne şunun yumruğu lazım, ne bunun;
birinin pençesi ister yalnız: kanunun.
ver bütün kuvveti kanuna ki vahdet yürüsün...
yoksa millet değil, ancak dağınık bir sürüsün...
memleket zaten baksana: allak bullak,
sen de hissinle yürürsen batırırsın mutlak.
ya kuzum, zaptiye ruhuyla hükümet sürenin,
yeri altındadır, üstünde değil kürenin!
--o--

"evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş…
sesler de: “vatan tehlikedeymiş… batıyormuş!”
lâkin, hani milyonları örten şu yığından,
tek kol da “yapışsam…” demiyor bir tarafından!
sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
sen sâhip olursan, bu vatan batmayacaktır.
--o--

"bırakın matemi yahu! bırakın feryadı,
ağlamak faide verseydi, babam kalkardı!
gözyaşından ne çıkarmış? niye ter dökmediniz?
bari müstakbeli kurtarmaya bir azm ediniz!"
--o--

"yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?
emin ol onu en çolpa herifler de becerir.
sade sen gösteriver “işte budur kubbe” diye,
iki ırgatla iner şimdi süleymaniye…

ama gel kaldıralım dendi mi, heyhât, o zaman,
bir süleyman daha lazım yeniden bir de sinan…"
--o--

sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih!
çevrende dalkavuklar; tapınır gibi, la-teşbih!
sarık, cübbe ve şalvar; hepsi istismar, riya,
şekil yönünden sanki; ömer'in devri güya!
herkes namaz oruçta; hepsi sözünü dinler,
zikir kur'an sesinden, yerler ve gökler inler!
ha bu din, iman, takva; inan ki hepsi yalan
sen onları kendine taptırırsın vesselam!
derdin, davan sadece, hep nefsi saltanatın
şimdilik putu sensin, tapılan menfaatın!
hey kukla kafalı adam, dinle sözümü tut
bunların dilinde hak; ama kalbi dolu put!
--o--

güvenme insanların samimiyetine menfaatleri için gelirler vecde.
vaad etmeseydi allah cenneti o'na bile etmezlerdi secde..
--o--


Download Safahat PDF Safahat PDF
Download Safahat ERUB Safahat PDF
Download Safahat DOC Safahat PDF
Download Safahat TXT Safahat PDFRead information about the author

Ebook Safahat read Online! Türk şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçi.

Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanları ile anılır. Çanakkale Destanı, Bülbül, Safahat en önemli eserlerindendir. II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebil'ür-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır.


Reviews of the Safahat


NOAH

The beginning is exciting, but at the end of the book is just a very template.

FRANKIE

The book brought changes in life!

ISABELLE

I really hated the book.

ISLA

On one Breath
Add a comment
Download EBOOK Safahat by Mehmet Akif Ersoy Online free

PDF: safahat.pdf Safahat PDF
ERUB: safahat.epub Safahat ERUB
DOC: safahat.doc Safahat DOC
TXT: safahat.txt Safahat TXT